8 februarie 1907: Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani.

Posted by

Localitatea Flămânzi este atestată documentar în 1605. Pe teritoriul localității descoperindu-se, însă, vestigii arheologice datate încă din epoca primitivă. În 1907, satul a fost punctul de plecare al marii răscoale din România, Răscoala din 1907. Flămânzi a fost declarat oraș, în anul 2004, prin Legea 80/2004, înglobând fostele sate Flămânzi, Nicolae Bălcescu (fost Bosânceni) și Poiana care au încetat să mai fie considerate localități independente. Orașul mai administrează, ca localități subordinate, satele Chițoveni și Prisăcani.

Localitatea este considerată punctul de plecare pentru Răscoala din 1907, în amintirea căreia este ridicat un monument în centrul acesteia. Documente ale acestui eveniment se gasesc atât în mini-expoziția din cadrul consiliului local cat mai ale la muzeul din Botoșani si arhivele statului din Botoșani și Iași, precum și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.