Pe 1 februarie se serbează Ziua Intendenței Militare – înființată în 1861

Posted by

La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfinţit înfiinţarea intendenţei armatei. Prin acesta s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al armatei, subordonat Ministerului de Război.

Intendenţa militară a fost, astfel, oficializată în România, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu toate că încă de pe timpul Regulamentelor Organice, înainte de înfăptuirea Unirii celor două Principate, în Ministerele de Război ale Moldovei şi Munteniei funcţiona câte o secţie de intendenţă, fără a avea, însă, atribuţii clar definite, se arată în ”Calendarul tradiţiilor militare” (2010).

Intendenţa este specialitatea militară considerată a fi indispensabilă în ceea ce priveşte aprovizioanarea militarilor cu hrană, uniforme şi tot ceea ce înseamnă logistică, mai ales în perioade de război.
 
În fiecare an, la 1 februarie, toţi reprezentanţii structurilor de specialitate din cadrul Sistemului naţional de ordine publică şi siguranţă naţională sarbatoresc Ziua Intendenţei. Acest lucru a fost consfiinţit în “Înaltul Ordin de zi nr. 29 din 1 februarie 1861“ semnat de A. I. Cuza, care reprezintă actul de naştere al Armei Intendenţă (Logistică).
 
Aceste structuri sunt deosebit de importante deoarece asigură elaborarea programelor multianuale de înzestrare a unităţilor cu echipamente şi tehnică specifică în vederea îndeplinirii misiunilor.
 
În prezent, logistica este un concept indispensabil în toate sferele de activitate, înglobând mai multe domenii, precum proiectarea, testarea, achiziţionarea, întreţinerea şi repararea materialelor şi echipamentelor, transportul personalului şi echipamentelor, achiziţia, construcţia şi întreţinerea instalaţiilor şi a infrastructurii, alimentarea cu carburant, alimente şi muniţii sau achiziţionarea/prestarea de servicii.